Producenci
Promocje
Gra Pierwsi Świadkowie Jezusa
Gra Pierwsi Świadkowie Jezusa
49,00 zł 45,00 zł
szt.
Warto żyć!
Warto żyć!
34,90 zł 30,00 zł
szt.
Ból krzywdy, radość przebaczenia +CD
Ból krzywdy, radość przebaczenia +CD
29,90 zł 25,00 zł
szt.
Ksiądz Stefano Gobbi Sekretarz Matki Bożej
Ksiądz Stefano Gobbi Sekretarz Matki Bożej
29,90 zł 25,00 zł
szt.
 	Tajemnica Maryi
Tajemnica Maryi
14,90 zł 14,00 zł
Biblia pierwszego Kościoła z paginat. ciemno-ziel.
Biblia pierwszego Kościoła z paginat. ciemno-ziel.
190,00 zł 135,00 zł
szt.
O naśladowaniu Maryi
O naśladowaniu Maryi
18,90 zł 18,00 zł
Wszystko o różańcu, który może wszystko
Wszystko o różańcu, który może wszystko
49,00 zł 38,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin księgarni internetowej

Katolicka Księgarnia Internetowa MBK Rodzina

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Księgarnia internetowa MBK Rodzina (dalej "Księgarnia"), działająca pod adresem www.mbkrodzina.pl oraz www.ksiegarnia-kuria.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej "Regulamin").

2. Właścicielem Księgarni jest: MBK Stream Krzysztof Grabczak, ulica ul. Bartnicza 42/2 , 71-795 Szczecin, NIP: 8512652922, tel. 501 517 620, adres email: ksiegarnia@mbkrodzina.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Księgarni są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich.

6. Towary dostępne w Księgarni są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Księgarni,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Księgarni,
  • telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Księgarni w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Księgarnia potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Księgarnia ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Księgarni przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Księgarnię.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

6. Księgarnia może wysłać zamówione towary za granicę po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem kosztów dostawy. Wysyłka za granicę odbywa się jedynie po dokonaniu płatności z góry za zamówione towary wraz z kosztami przesyłki.

6. Księgarnia nie prowadzi sprzedaży w niedziele i święta.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Koszt dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.mbkrodzina.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Koszty przesyłki obowiązany jest pokryć Klient.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Księgarnia wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub udostępnia do odbioru osobistego, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów odbioru e-mailem lub telefonicznie. Na życzenie Klienta Księgarnia może dostarczyć zamówiony towar korzystając z usługi firmy kurierskiej wskazanej przez klienta.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Księgarni.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Księgarni, na własny koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Księgarnia ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Księgarnia zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Księgarni towary do wyboru.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Księgarnia.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji tylko wówczas, jeżeli został sporządzony w chwili doręczenia protokół reklamacyjny w obecności doręczyciela przesyłki.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od momentu w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru

3. Zgodnie z art. 38 pkt. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy następujących Towarów: nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: MBK Stream Krzysztof Grabczak ul. Belgijska 5/3 71-795 Szczecin, e- mail: ksiegarnia@mbkrodzina.pl  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

MBK Stream Krzysztof Grabczak
ul. Belgijska 5/3
71-795 Szczecin
adres e-mail: ksiegarnia@mbkrodzina.pl

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

5.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep Internetowy MBK rodzina.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy:

 a. Jeśli Klient wybrał inny sposób Dostawy Towaru niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych prze niego dodatkowych kosztów.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

7. Sklep Internetowy MBK rodzina.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Należy odesłać lub przekazać zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu internetowego MBK rodzina.pl o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres: 

MBK Stream Krzysztof Grabczak

ul. Belgijska 5/3

71-795 Szczecin

9. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego za pośrednictwem Dostawcy Sklep Internetowy MBK rodzina.pl nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem i nie zwraca kosztów wysyłki - Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Księgarni materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Księgarni wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

§8

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi
w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Księgarni (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Księgarni.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Księgarni.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Księgarni.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl